Portal Feeds>C Beacon GS Satellites Ka Satellites X-Band NS3
83.0E G-Sat-10

Freq Pol SR FEC Mode

Provider Name (ID)

Update Info 

3750 V 4250 3/4 DVB-S DD Dehradun 22.08.15
3756 V 2500 3/4 DVB-S Gryphon PV-2 28.01.17
3757 V 3800 3/4 DVB-S ?(unlocked) 14.01.17
3762 V 2900 3/4 DVB-S2 8PSK
3762 V 4250 3/4 DVB-S
?(unlocked)
DD Chhattisgarh
07.03.20
02.08.15
3768 V 4250 3/4 DVB-S DDK Ranchi 08.08.15
3770 V 2900 3/4 DVB-S DD HISAR 20.06.20
3774 V 4250 3/4 DVB-S DD HISAR 22.08.15
3780 V 3800 3/4 DVB-S
3780 V 4250 3/4 DVB-S
DSNG_TRIVANDRUM
DDK Nagpur
21.01.17
15.08.15
3824 V 1200 3/4 DVB-S2 QPSK Harmonic (del_dsngsilu) 14.04.19
3825 V 2000 3/4 DVB-S
3825 V 2000 2/3 DVB-S2 QPSK
ERICSSON
(N)
07.08.16
15.09.16
3840 V 1000 3/4 DVB-S
3840 V 1400 3/4 DVB-S2 8PSK
Service Provider (Suvarna News 1359)
?(unlocked)
19.04.19
26.01.19
3841 V 1000 3/4 DVB-S
3841 V 1000 5/6 DVB-S2 8PSK
Service Provider (Suvarna News 1359)
(3418)
12.04.19
05.10.19
3843 V 1100 3/4 DVB-S2 8PSK ?(unlocked) 26.01.19
3844 V 1100 3/4 DVB-S PLANETCAST (Jammu Ob Republic Tv) 28.09.19
3845 V 1100 3/4 DVB-S2 8PSK Service Provider (Republic DelHi Ob3) 12.05.19
3846 V 1100 2/3 DVB-S
3846 V 1100 3/4 DVB-S
3846 V 1100 3/4 DVB-S2 8PSK
Harmonic (REPUBLIC.reference)
(Jammu Ob Republic TV)
PLANETCAST (RTV BANGALORE)
21.03.19
31.08.19
13.04.19
3860 V 2500 3/4 DVB-S Gryphon PV-2 / Scopus (first_service) 04.06.17
3870 V 3800 3/4 DVB-S DSNG DDK HYDERABAD 01.09.15
3894 V 3200 3/4 DVB-S DD_NATIONAL 08.08.15
3895 V 3500 3/4 DVB-S DD_NATIONAL 17.10.15
3900 V 3800 3/4 DVB-S ENG-DSNG-VAN 08.08.15
3985 V 1000 3/4 DVB-S2 QPSK ERICSSON Television (ERICSSON) 07.04.19
3986 V 1000 3/4 DVB-S
3986 V 1200 3/4 DVB-S2 QPSK
TANDBERG Television (TANDBERG)
Harmonic (del_dsngsilu)
23.03.19
28.11.18
4025 V 1500 3/4 DVB-S (Ob 1) 15.08.19
4065 V 1100 3/4 DVB-S
4065 V 1200 3/4 DVB-S
4065 V 1300 3/4 DVB-S
4065 V 1500 3/4 DVB-S
4065 V 1800 3/4 DVB-S
4065 V 2000 3/4 DVB-S
4065 V 2200 3/4 DVB-S
Service Provider (DELHI OB)
Service Provider (Ob 1)
TandbergTV
Service Provider (Ob 1)
Service Provider (Ob 1/Ani Feed)
PTC Punjabi
Service Provider (Service-1)
28.01.17
11.03.17
22.01.17
05.05.19
02.11.19
28.05.16
16.05.19
4066 V 1200 3/4 DVB-S
4066 V 1400 3/4 DVB-S
4066 V 1500 3/4 DVB-S
4066 V 1800 3/4 DVB-S
4066 V 2000 3/4 DVB-S
4066 V 2200 5/6 DVB-S2 8PSK
(OB 11)

Service Provider (Service-1)
Service Provider (DELHI OB)
Service Provider (DELHI OB)
?(unlocked)
20.07.19
25.03.17
21.10.18
05.03.17
07.05.17
16.12.18
4096 V 1832 3/4 DVB-S-2 8PSK ?(unlocked) 02.07.17
4098 V 1832 3/4 DVB-S-2 8PSK ?(unlocked) 02.07.17
4105 V 2000 3/4 DVB-S
4105 V 2000 5/6 DVB-S2 QPSK
SATSANG TV
ERICSSON
17.04.16
28.03.16
4142 V 1000 3/4 DVB-S
4142 V 1000 3/4 DVB-S2 QPSK
4142 V 1100 3/4 DVB-S2 QPSK
Harmonic (ttn17 (3172))

(First_service)
01.10.16
07.01.16
07.12.15
4144 V 1100 3/4 DVB-S2 QPSK (First_service) 23.04.16
4145 V 1100 3/3 DVB-S
4145 V 1450 3/4 DVB-S
4145 V 2000 3/4 DVB-S
Service Provider (Ob1)
ERICSSON
INDIASIGN
14.04.18
07.09.16
24.04.16
4146 V 1500 3/4 DVB-S
4146 V 1500 3/4 DVB-S2 8PSK
4146 V 1600 3/4 DVB-S2 8PSK
4146 V 2150 8/9 DVB-S2 QPSK
4146 V 2550 3/4 DVB-S2 8PSK
Service Provider (Ob 1)
TANDBERG Television
Service= (SER001)
?(unlocked)
TANDBERG Television
24.03.18
28.01.17
04.02.17
08.01.17
05.01.17
4176 H 3250 5/6 DVB-S2 8PSK Harmonic (ETV HD) 17.12.17

<<< Back

> > > D I S C L A I M E R < < <
> > > I M P R E S S U M < < <